Wydrukuj tę stronę

ASF: Będzie pomoc dla producentów. Straty zostaną pokryte do kwoty 53 282 zł

Napisał  Lis 10, 2020

Jeszcze w listopadzie ma zostać uruchomiona pomoc dla producentów trzody chlewnej prowadzących działalność rolniczą na obszarze strefy niebieskiej i czerwonej lub w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Straty producentów zostaną pokryte jedynie do wysokości 53 282 zł.

Pomoc w tej formie była już udzielana producentom świń w latach ubiegłych. Wsparcie ma zostać udzielone na wyrównanie kwoty dochodu z powodu uzyskania obniżonych dochodów z tytułu sprzedaży świń od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r. w związku z wystąpieniem ASF.

Wysokość pomocy ma zostać określona po weryfikacji wniosków. Obliczana będzie jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem albo średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie.

Straty producentów świń będą mogły zostać zrekompensowane jedynie do wysokości 53.282 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej puli będzie zastosowany przelicznik korygujący. Pomoc nie będzie przysługiwała do świń, za które rolnik otrzymał pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi.

Natomiast kwota pomocy za II i III kwartał 2020 r. zostanie pomniejszona o wysokość wsparcia uzyskanego na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(rpf) jp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Udostępnij: