fbpx
Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030: Twoja opinia ma znaczenie fot. Paweł Pąk

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030: Twoja opinia ma znaczenie

Napisał  Lis 18, 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do wzięcia udziału w opiniowaniu mapy drogowej, opublikowanej przez Komisję Europejską dla nowej strategii w dziedzinie ochrony gleby.

Strategia będzie wywierać duży wpływ na rolnictwo, dlatego warto włączyć się w proces jej opiniowania. W opublikowanej przez Komisję Europejską unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, KE zapowiedziała aktualizację Strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r. Planuje się włączenie do aktualizacji strategii kwestii degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi (tzw. „neutralność degradacji gruntów”).

Cele inicjatywy to m.in.:
- zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony żyzności gleby i ograniczenia jej erozji;
- zwiększenie ilości materii organicznej w glebie i przywrócenie ekosystemów bogatych w węgiel;
- ochrona i wzmacnianie różnorodności biologicznej gleby;
- zmniejszenie wskaźnika zajmowania gruntów, niekontrolowanego rozrostu miast i uszczelniania gleby;
- postęp w identyfikacji i rekultywacji miejsc skażonych oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu rozproszonemu;
- rozwiązanie problemu rosnącego zagrożenia pustynnieniem;
- osiągnięcie neutralności degradacji ziemi do 2030 r.Mapa drogowa jest aktualnie otwartym dokumentem. Do 3 grudnia 2020 r. KE czeka na opinie zainteresowanych stron zgłaszane za pośrednictwem witryny internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life.

Informacje zwrotne będą brane pod uwagę przy dalszym rozwoju i dopracowaniu inicjatywy.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj