Wydrukuj tę stronę

Premia na rozpoczęcie działalności: Rolnicy chcą wydłużenia terminu składania wniosków

Napisał  Lis 25, 2020

Ze względu na ograniczoną dostępność doradców pomagających rolnikom wypełnić wniosek, znacznemu wydłużeniu uległ czas skompletowania wymaganych dokumentów do programu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Rolnicy apelują o wydłużenie terminu naboru wniosków.

Rolnicy z całego kraju zwracają się o pilną interwencję w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków na działanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Wydłużeniu uległ czas oczekiwania na uzyskanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku oraz ze względu na ograniczoną dostępność doradców pomagających wypełnić wniosek, którzy są na kwarantannach lub pracują zdalnie, kontakt osobisty jest z nimi utrudniony.

O wydłużenie terminu w dniu 23 listopada 2020 r. zwrócił się do prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej samorząd rolniczy. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2016.1196 z późn. zm.) w §7 ust. 3przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków do 60 dni od dnia rozpoczęcia naboru, czyli do dnia 28 grudnia 2020 r. I otaki właśnie termin wnioskował samorząd rolniczy. Miejmy nadzieję, że Agencja przychyli się do wniosku i wydłuży ten termin. Rolnicy zyskaliby dodatkowy czas na uzupełnienie i skompletowanie wszystkich dokumentów.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij: