16,9°C

reklama
reklama
1/2

Kto może wydzierżawić grunt pod instalację fotowoltaiczną i jak nie dać się oszukać

Napisał  Lis 26, 2020

W Polsce przybywa inwestycji związanych z instalacjami fotowoltaicznymi. Coraz częściej są one lokalizowane również na gruntach służących wcześniej do produkcji rolnej. Jakie kryteria powinien spełniać grunt pod taką inwestycję i na co zwrócić uwagę podpisując umowę z firmą chcącą wydzierżawić nasz grunt?

Z punktu widzenia realizacji inwestycji istotny jest wybór właściwej lokalizacji. Działka przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW powinna spełniać następujące kryteria:
- klasa gruntu IVb, V, VI,
- powierzchnia 1,7 – 2,2 ha,
- brak zadłużeń na hipotece i innych, wypis z KW,
- miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z zapisem dot. Fotowoltaiki lub brak planu,
- Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego gminy z zapisem fotowoltaiki lub OZE,
- droga dojazdowa gminna,
- do 500 metrów miejsce przyłączenia,
- brak zadrzewień na działce, brak obiektów zacieniających w niedalekiej okolicy,
- brak rowów mielioracyjnych oraz terenów podmokłych,
- brak terenów chronionych oraz korytarzy ekologicznych,
- teren płaski, możliwe nachylenie jedynie w kierunku południowym,
- działka o szerokości minimum 80 m
- brak gruntów organicznych.

Mając działkę spełniającą powyższe kryteria można rozpocząć negocjacje z firmami, które chcą wydzierżawić nasz grunt pod instalację PV, zachowując jednak dużą ostrożność przed podpisaniem umowy. W wielu przypadkach treść proponowanych do podpisania umów dzierżawy, mało, że trudna do zrozumienia i napisana drobnym drukiem, to jeszcze w większości nie zawiera zabezpieczenia właściciela nieruchomości przed wieloma wątpliwymi sytuacjami.

Przed podpisaniem umowy należy zwrócić szczególną uwagę czy zawiera ona ochronę przed:
- likwidacją bądź upadkiem firmy,
- nie wypłacaniem czynszu dzierżawnego,
- zwrotem podatku od nieruchomości,
- obciążaniem całej księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczowym, tą dzierżawą, pomimo, że tylko część nieruchomości jest wydzierżawiana,
- dysponowaniem wydzierżawioną nieruchomością bez zgody lub wiedzy właściciela,
- zablokowaniem możliwości dysponowania nieruchomością od chwili podpisania umowy bez jakiegokolwiek pewnego rodzaju ekwiwalentu lub czynszu za czas do pobudowania farmy,
- brakiem ustaleń, co do waloryzacji czynszu dzierżawnego,
- brakiem zabezpieczenia obowiązku przywrócenia gruntów do stanu pierwotnego po wygaśnięciu umowy (rekultywacja, utylizacja itd.).

Warto wiedzieć, że panele fotowoltaiczne stanowią sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku są zaliczane do czwartej grupy, czyli do sprzętu wielkogabarytowego, którego usuwanie i utylizacja po wyeksploatowaniu może odbywać się w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów. Według ekspertów koszt takiej utylizacji (nie ma zakładów wykonujących tego typu usługi) może pochłonąć całość dochodów z tytułu dzierżawy.

To tylko niektóre z problemów, jakie niesie ze sobą umowa dzierżawy pod instalację PV, dlatego przy zawieraniu tego typu umów koniecznie należy skorzystać z pomocy prawnej.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama