Wydrukuj tę stronę

MRiRW: Będzie wsparcie dla hodowców norek

Napisał  Lis 27, 2020

MRiRW: Będzie wsparcie dla hodowców norekBadania przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach ostatecznie nie potwierdziły SARS-CoV-2 u norek. Dodatkowo hodowcy tych zwierząt będą mogli uzyskać wsparcie w związku nakazami i zakazami wydawanymi przez organy inspekcji weterynaryjnej w ramach zwalczania zakażeń SARS-CoV 2.

- W ostatnich doniesieniach medialnych podawano, że gdańscy naukowcy wykryli pierwszy w Polsce przypadek zakażenia SARS-CoV-2 u norek hodowlanych. Natychmiast po tym doniesieniu zleciłem pobranie próbek od potencjalnie zakażonych zwierząt i ponowne ich przebadanie w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, ponieważ tylko wyniki badań z urzędowych laboratoriów weterynaryjnych, a także z laboratorium referencyjnego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach, mają charakter urzędowy. Ujemne wyniki badań nie potwierdziły doniesień medialnych – powiedział minister Grzegorz Puda.

Minister Puda poinformował również, że przygotowywane są projekty rozporządzeń, które mają umożliwić podejmowanie skutecznych działań administracyjnych na wypadek stwierdzenia choroby norek w wyniku zakażeń SARS-CoV-2.

Projekty rozporządzeń dotyczą:
1. Określenia SARS-COV-2 jako choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.
2. Zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 u norek, gdzie określono szczegółowy tryb postępowania i sposób zwalczania zakażeń w tym (likwidacja stad oraz ograniczenia w ich przemieszczaniu) także tryb postepowania przy wygaszaniu ognisk choroby.
3. Zmiany rozporządzenia w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Będzie to podstawą prawną dla podejmowania przez organy inspekcji weterynaryjnej działań w celu wykrywania zakażeń u norek oraz określania rodzaju, liczby i częstotliwości pobieranych próbek.

- Co najważniejsze przygotowywane jest wsparcie dla hodowców norek objętych w ramach zwalczania zakażeń SARS-CoV 2 nakazami i zakazami wydawanymi przez organy inspekcji weterynaryjnej – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach Krzysztof Niemczuk
przedstawił działania realizowane w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

- Już w maju br. w związku z informacjami z niektórych krajów o wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2 u norek, kotowatych zarówno domowych, jak i dzikich, powołany został zespół ekspertów ds. diagnostyki SARS-CoV-2 u zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz zwierząt hodowlanych. Opracował on procedurę badawczą, jak również procedurę pobierania próbek od zwierząt – poinformował prof. Krzysztof Niemczuk. Poinformował również o podjętych jeszcze w maju br. działaniach związanych z określeniem wytycznych w zakresie kontroli ferm zwierząt futerkowych. Skontrolowanych zostało 280 ferm z ogólnej ich liczby 840.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: