fbpx
Wydrukuj tę stronę

KRUS rozliczy podatek dochodowy

Napisał  Gru 17, 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak co roku, rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy.

Osoba, która otrzyma formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2020 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta, rencisty lub osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r. m.in., gdy:
- w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
- realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
- obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2020 r.),
- nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
- suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
- z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi, renciście lub osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A (Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020).

Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Ponadto każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę, również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

(rpf) jp / Źródło: KRUS

Udostępnij: