15.3°C

reklama
reklama

Jak Ministerstwo Rolnictwa walczy z ASF

Napisał  Gru 23, 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o działaniach podejmowanych w zakresie zwalczania ASF i jej skutków dla producentów trzody chlewnej w Polsce.

Działania te to przede wszystkim:
- redukcja liczby dzików, szczególnie w terenach intensywnego występowania choroby poprzez polowania, które odbywają się w ramach regularnej gospodarki łowieckiej oraz poprzez odstrzały sanitarne. W ramach tych polowań, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. pozyskano 150 351 dzików,
- wzmożone pozyskanie samic dzików, czemu służą ryczałty wypłacane z budżetu państwa za pozyskanie dzików m.in. W ramach odstrzału sanitarnego w wysokości 650 zł brutto za samicę w wieku od 12 miesięcy oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki,
- poszukiwanie i eliminacja ze środowiska naturalnego zwłok dzików i ich szczątków oraz dopłaty w wysokości 200 zł lub 100 zł, w zależności od obszaru, za zgłoszenie takich zwłok,
- monitorowanie liczebności i miejsc przebywania dzików, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii (dronów),
- wprowadzenie zasad bioasekuracji dla myśliwych,
- budowanie sztucznych barier ograniczających przemieszczanie się dzików,
- kontrola przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosowania zasad bioasekuracji przez rolników,
- prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej wśród rolników i myśliwych,
- współpraca z jednostkami naukowymi w celu wsparcia naukowego podejmowania kluczowych decyzji przy zwalczaniu ASF,
- współpraca międzynarodowa w kierunku wypracowania nowego podejścia do zwalczania ASF polegającego na szybkim i elastycznym reagowaniu przez kraje członkowskie, uproszczeniu procedur administracyjnych, minimalizacji ograniczeń w handlu i opracowaniu szybkich testów.

Ministerstwo poinformowało również o działaniach łagodzących skutki ASF dla gospodarstw rolnych, do których należą:
- wsparcie inwestycji zabezpieczających gospodarstwo przed przedostaniem się wirusa ASF
- wsparcie zaprzestania produkcji trzody chlewnej i rozwoju innej działalności rolniczej („Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”) albo na rzecz rozpoczęcia działalności pozarolniczej („Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”),
- pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.

Dodatkowo, od nowego roku rolnicy, prowadzący produkcję na obszarach występowania ASF będą mogli się ubiegać o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na okres 10 lat na spłatę zobowiązań za zakup środków produkcji, maszyn i urządzeń oraz zobowiązań z tytułu rat kredytów. Pożyczka będzie udzielana w wysokości:
- 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
- 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
- 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
- 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
- 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.
Dostępne będą również środki na refundację 50% kosztów poniesionych na bioasekurację gospodarstw rolnych.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia