15.3°C

reklama
reklama

Gospodynie wydawajcie, gospodarze liczcie. I to szybko

Napisał  Gru 31, 2020

Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w 2020 roku pomoc z ARiMR, mają czas na jej wykorzystanie. Także dziś upływa termin, do którego wszyscy posiadacze zwierząt oznakowanych owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada muszą dokonać ich spisu.

Jeśli któremuś KGW zostały jeszcze pieniądze z dotacji - dziś muszą być wydane. Termin rozliczenia się z tych wydatków upływa 31 stycznia 2021 roku. Do tego czasu trzeba złożyć w biurze powiatowym ARiMR sprawozdanie przedstawiające, w jaki sposób pomoc otrzymana w 2020 roku została wykorzystana. Sprawozdanie oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Dziś upływa również ważny termin dla posiadaczy zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada (owiec, kóz lub świń) – 31 grudnia jest ostatnim dniem na dokonania spisu tych zwierząt. Spis powinien być aktualizowany co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż do końca mijającego roku. W przypadku owiec i kóz ich liczbę wpisuje się tylko do księgi rejestracji - spisu tych zwierząt nie dostarcza się do ARiMR. Natomiast w przypadku trzody chlewnej liczbę zwierząt wpisuje się do księgi rejestracji oraz przekazuje do kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Szybko i wygodnie można dostarczyć spis do ARiMR za pomocą Portalu IRZplus. Co ważne, jeżeli posiadacz zwierzęcia ma dostęp portalu IRZplus i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia