2.7°C

reklama
reklama
Dla kogo działalność gospodarcza bez rejestracji fot. Adobe Stock

Dla kogo działalność gospodarcza bez rejestracji

Napisał  Sty 04, 2021

Masz pomysł na biznes i korci cię praca na własny rachunek, ale boisz się ryzyka związanego z ewentualnym niepowodzeniem? Możesz zacząć działać bez potrzeby rejestracji firmy i opłacania kosztownych składek do ZUS.

Przepisy umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji. Aby skorzystać z tej możliwości, należy oczywiście spełnić określone warunki. Przede wszystkim przychód z takiej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2021 r. jest to kwota 1400 zł.

Ponadto rodzaj branży, w której chcemy działać nie może wymagać posiadania koncesji, licencji lub pozwoleń. Niedopuszczalne jest również prowadzenie niezarejestrowanej działalności w formie spółki cywilnej. Ponadto przepisy (art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców) wskazują, iż z możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji mogą skorzystać osoby fizyczne, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności niezarejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Jest on wykazywany po zakończeniu roku podatkowego w deklaracji PIT-36.W przypadku przekroczenia wysokości przychodów określonych w przepisach (1400 zł w 2021 r.), zachodzi konieczność zarejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym przekroczony został limit przychodu. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z sankcjami karnymi.

O czym jeszcze należy pamiętać? Osoby prowadzące działalność bez rejestracji są (z pewnymi wyjątkami - art. 113 ust. 13 pkt 1–2 ustawy o VAT) zwolnione z podatku Vat. Natomiast bez względu na to, czy są czynnymi podatnikami Vat, czy korzystają ze zwolnienia, mogą wystawiać faktury. Nie zachodzi tutaj obowiązek prowadzenia księgowości, jednak należy prowadzić rejestr sprzedaży.

Czy warto? Przychód z działalności niezarejestrowanej może być niewielki – jak już wspomniano, w 2021 r. nie może on przekroczyć 1400 zł miesięcznie. Zatem nie osiągniemy tu znacznych przychodów, jednak zaoszczędzimy na składkach do ZUS-u czy prowadzeniu księgowości.

Z pewnością to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą sprawdzić się we własnym biznesie, potrzebują czasu na rozwój działalności. Jednak należy mieć również na uwadze, że nie opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, ma swoje konsekwencje. To między innymi brak możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, renty.

(rpf) jp / Julianna Makowska-Pąk

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia