-0.7°C

reklama
reklama
Kolejne szkoły rolnicze trafiły pod nadzór MRiRW fot. eLubaczów

Kolejne szkoły rolnicze trafiły pod nadzór MRiRW

Napisał  Sty 05, 2021

Pięć szkół rolniczych dołączyło od 1 stycznia 2021 r. do istniejącej sieci szkół, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie sieć szkół ministerialnych liczy łącznie 59 placówek w całym kraju.

Samorządy powiatowe przekazały ministrowi: 3 szkoły rolnicze z województwa kujawsko-pomorskiego – w Bielicach, Nadrożu, Samostrzelu oraz szkołę rolniczą w Oleszycach w województwie podkarpackim i w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim. Od tej pory minister rolnictwa i rozwoju wsi pełni dla nich funkcję organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przejęcie szkół dotychczas prowadzonych przez powiaty możliwość szerszej promocji kształcenia rolniczego, unowocześniania procesu dydaktycznego i wprowadzania nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy i wymogów współczesności.

Nieustanny rozwój techniki i technologii stosowanych w rolnictwie, bezpieczeństwo żywności, zmieniające się wciąż potrzeby konsumentów, wzrost jakości życia na wsi oraz konieczność efektywnego wykorzystania istniejących zasobów rolnictwa to wszystko sprawia, ze przed rolniczym szkolnictwem zawodowym stawiane są wciąż nowe wymogi.

Polityka rolna Unii Europejskiej zmierzająca do prowadzenia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, wymusza dokonanie zmian także w kształceniu młodych, przyszłych rolników, którzy mając otwarty dostęp do wiedzy i praktyk w innych krajach pragną pracować w swoich gospodarstwach wykorzystując najnowsze osiągnięcia cywilizacyjne.

Potencjał przejmowanych szkół jest różnorodny, nieco odbiegający od standardów szkół resortowych, zatem będzie wymagał w najbliższej przyszłości odpowiedniego doposażenia i poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Działania MRiRW wobec przejmowanych szkół mają być ukierunkowane na modyfikację kształcenia i wprowadzanie nowych zawodów, adekwatnie do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców oraz unowocześnianie szkolnej bazy dydaktycznej, z uwzględnieniem agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego oraz nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa.

Zostaną wzmocnione i wykorzystane powiązania pomiędzy nauką i praktyką rolniczą, poprzez współpracę z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi oraz organizacjami branżowymi, a także współpracę z partnerami zagranicznymi w zakresie przygotowania zawodowego.

Szkoły prowadzone przez resort będą brać udział w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych, mających na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej, wymianę staży zawodowych, organizację praktyk zawodowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, itp.

Szkoły prowadzone przez Ministerstwo prowadzą także aktywizację zawodową i zajmują się rozwojem różnych form kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych, umożliwiając im nabywanie dodatkowych umiejętności zawodowych. Pomoc merytoryczną dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych, z uwzględnieniem różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, umożliwia Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia