3.4°C

reklama
reklama
Nawet 325 tys. zł dla rolników w ramach działania „Współpraca” fot. Fotolia

Nawet 325 tys. zł dla rolników w ramach działania „Współpraca”

Napisał  Sty 05, 2021

Nawet 325 tys. złotych będzie mogła otrzymać grupa już 5 rolników, którzy zdecydują się na współpracę w ramach działania PROW „Współpraca”. Znowelizowane pod koniec grudnia 2020 r. rozporządzenie daje taką możliwość.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przymierza się do kolejnego uruchomienia działania „Współpraca” z PROW. Opublikowane 29 grudnia 2020 r. rozporządzenie, daje możliwość grupie już pięciu rolników wspólnego uzyskania dotacji w ramach „Współpracy”.

„Współpraca” ma ruszyć już w lutym. Dokładny termin naboru wniosków ma zostać ogłoszony jeszcze w styczniu. Zyskać można do 325 tys. zł w przypadku zamiaru zakupu środka transportu lub 280 tys. zł w pozostałych przypadkach. Środki mają być wypłacane w formie ryczałtu i mogą zostać przeznaczone na:

‒ zakupu lub instalacji wyposażenia,
‒ zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,
‒ odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
‒ zakupu środków produkcji,
‒ kosztów bieżących.

Grupa rolników chcąca otrzymać dofinansowanie, będzie musiała między sobą podpisać umowę regulującą zasady współpracy, rozdziału środków, a także wskazać lidera, który będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku i jego rozliczenie w ARiMR.

Aby otrzymać dofinansowanie, będzie trzeba spełnić również wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:
– w ramach dostaw bezpośrednich,
– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
– w ramach rolniczego handlu detalicznego,
– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
– wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (przetwórstwo rolno-spożywcze).

Każdy rolnik z danej grupy będzie mógł produkować i sprzedawać coś innego, np. jajka, warzywa, sery twarogowe, miód, wyroby wędliniarskie. Jednak grupa nie będzie musiała być sprzedawcą tych produktów. Sprzedawcą może pozostać rolnik, członek grupy.

Za otrzymane środki rolnicy będą mogli:
- założyć i sfinansować stronę internetową do sprzedaży swoich produktów,
- zakupić samochód chłodnię do ich transportu i sprzedaży bezpośredniej na targowiskach,
- zakupić elementy wyposażenia służące do przechowywania, przetwarzania czy pakowania produktów,
- sfinansować reklamę i promocję tych produktów,
- sfinansować koszty funkcjonowania grupy.

(rpf) Julianna Makowska-Pąk / Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia