15.3°C

reklama
reklama
W 2021 r. będą zmiany w działaniu „Dobrostan zwierząt” fot. Paweł Pąk

W 2021 r. będą zmiany w działaniu „Dobrostan zwierząt”

Napisał  Sty 07, 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza w tym roku kilka zmian w działaniu „Dobrostan zwierząt”. Zmiany będą dotyczyły głównie loch i krów mlecznych. Pojawi się również nowy pakiet - „Dobrostan owiec”.

Tegoroczne zmiany w działaniu „Dobrostan zwierząt” zostały zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia. Jedna ze zmian dotyczy możliwości utrzymywania loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.

Aby skorzystać z tej możliwości rolnik będzie zobowiązany do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. W rejestrze tym w odniesieniu do każdej lochy będzie zobligowany wskazać datę wyproszenia tej lochy i liczbę prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania tej lochy w systemie jarzmowym.

Druga zasadnicza zmiana dotyczy płatności dobrostanowej do krów mlecznych. Wysokość tej płatności ma mieć charakter degresywny, co oznacza, że będzie maleć wraz ze wzrostem liczby krów. I tak 100% płatności będzie obowiązywać dla pierwszych 100 sztuk krów mlecznych, 75% stawki dla powyżej 100 sztuk do 150 sztuk i 50% stawki dla wszystkich krów powyżej 150 szt.

Trzecia zmiana to dodanie nowego pakietu – Dobrostan owiec. Wymogi dla tego pakietu zakładają zwiększenie powierzchni w budynkach oraz zapewnienie wszystkim grupom technologicznym dostępu do pastwiska lub wybiegu w ciągu minimum 120 dni, w okresie od 1 kwietnia do 30 października.

Do projektu nowelizacji rozporządzenia wprowadzono również zmiany upraszczające i precyzujące dotychczasowe zapisy. Wprowadzono między innymi zmianę polegającą na możliwości złożenia przez rolnika oświadczenia o dacie rozpoczęcia wypasu krów mamek w przypadku, gdy wniosek o płatność dobrostanową został złożony po dniu 1 kwietnia.

Określono, że ostateczny termin składania zmian do wniosku będzie przypadał na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Przepis ten będzie miały zastosowanie już od kampanii składania wniosków w 2021 r. Złagodzono jeden z warunków weryfikacji pochodzenia tucznika od kwalifikującej się lochy dobrostanowej.

Zaproponowano, aby do płatności kwalifikowały się również tuczniki, które pochodzą od loch z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch nawet w sytuacji, kiedy na dzień złożenia wniosku „lochowego” liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa o więcej niż o 5% niż maksymalna liczba loch określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia