15.3°C

reklama
reklama
Izby rolnicze: Konieczne zmiany w funkcjonowaniu kół łowieckich fot. Fotolia

Izby rolnicze: Konieczne zmiany w funkcjonowaniu kół łowieckich

Napisał  Sty 12, 2021

Wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy realną ochronę swoich praw – uważa samorząd rolniczy.

Izby rolnicze zwróciły się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem samorządów, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz naliczanie opłat z tego tytułu, powinien on również sprawować nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z prawidłowej gospodarki łowieckiej.

Dodatkowo, izby rolnicze podkreślają konieczność ustanowienia faktycznego nadzoru nad kołami łowieckimi oraz wypracowanie takich rozwiązań prawnych, które mogłyby doprowadzić do załagodzenia sporu między rolnikami a kołami łowieckimi.

Konieczne zatem jest unormowanie kwestii szacowania szkód w uprawach, a dokładniej sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód, pomimo zgłoszenia, albo celowo opóźniają się z podjęciem działań lub nie dostarczają protokołów szacowania, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest uprzednio przejście całej procedury administracyjnej. Tego typu praktyki stosowane przez koła łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty.

Zdaniem samorządu wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy realną ochronę swoich praw.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia