15.3°C

reklama
reklama
Import materiału szkółkarskiego po Brexicie fot. Fotolia

Import materiału szkółkarskiego po Brexicie

Napisał  Sty 13, 2021

Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca materiału szkółkarskiego weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i uznaje za równoważne z unijnymi warunki produkcji w Zjednoczonym Królestwie odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowotności roślin w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania.

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji C(2020)9590 z dnia 22.12.2020 r. wyprodukowany w Zjednoczonym Królestwie:
- materiał rozmnożeniowowy i nasadzeniowy warzyw (inny niż nasiona) oraz
- materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców,

objęty dyrektywami 2008/72/WE oraz 2008/90/WE, spełniający wymagania tych dyrektyw i ich aktów wykonawczych, uznaje się za spełniający warunki równoważne z warunkami stawianymi tożsamej produkcji w Unii Europejskiej.

(rpf) jp/ Źródło: www.piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia