1.9°C

reklama
reklama
Uprawa konopi: Zmiany w ustawie szansą dla polskiego rolnictwa? ⓒ Rey Kamensky - Fotolia.com

Uprawa konopi: Zmiany w ustawie szansą dla polskiego rolnictwa?

Napisał  Sty 18, 2021

Choć każdego roku w Polsce powierzchnia uprawy konopi siewnych i medycznych zwiększa się, wielu producentów rolnych wciąż odstraszają restrykcyjne przepisy i groźba kar w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów THC w uprawach. Czy zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zachęcą rolników do inwestowania w ten rodzaj uprawy?

Szanse dla polskiego rolnictwa związane z uprawą konopi siewnych i medycznych w Polsce były tematem posiedzenia podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, sektora uprawy i przetwórstwa konopi oraz pracownicy instytutów badawczych.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawą konopi włóknistych. Według danych z Urzędów Marszałkowskich, w roku 2013 konopie uprawiane były na powierzchni ok. 254 ha, a w roku 2020 roku na już powierzchni ok. 3,6 tys. ha, co oznacza 14-krotny wzrost. O zainteresowaniu uprawą konopi świadczyć może także rosnąca ilość beneficjentów płatności bezpośrednich do konopi włóknistych.

Do rozwoju rynku upraw konopi przyczyniają się m.in. nowe możliwości zastosowania surowców z konopi. Zarówno produkt główny z uprawy konopi, jak i produkty uboczne mają szerokie zastosowanie w różnych sektorach biogospodarki. Konopie absorbują duże ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Uprawy konopi stanowi ważny element prośrodowiskowy, z łatwością adaptują się one do różnych warunków klimatycznych, stanowią także ważny element płodozmianu poprawiający strukturę gleby.

Uczestniczący w wideokonferencji wiceminister Ryszard Bartosik wskazał na działania MRiRW wspierające ten sektor w obecnym okresie programowania WPR oraz zamiar kontynuacji tego wsparcia w ramach WPR na lata 2021-2027, zarówno w ramach I jak i II filaru tej polityki.

Uczestnicy dyskusji wskazywali na potrzebę rozważenia zmian w aktualnych przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, dla której wiodące jest Ministerstwo Zdrowia.

Ryszard Bartosik poinformował o współpracy pomiędzy MRiRW a MZ w tym zakresie, deklarując gotowość do przeanalizowania propozycji zmian, które ograniczyłyby obciążenie administracji związane z ewidencjonowaniem uprawy konopi i zmniejszyłyby ryzyko związane z odpowiedzialnością karną w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów THC w uprawach, z przyczyn niezależnych od plantatorów. Uczestnicy spotkania podzielili opinię o pilnej potrzebie kontynuowania prac w tym zakresie.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia