2.5°C

reklama
reklama

Niemal 86% rolników dobrze ocenia pracę ARiMR

Napisał  Sty 23, 2021

Jak wynika z corocznego badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, prawie 86% korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

Z badania wynika, że rolnicy doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85%), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80%) oraz dostępność placówek (ponad 75%).

Badanie przeprowadzone w całej Polsce na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi wskazuje jednocześnie, że w stosunku do roku poprzedniego spadła liczba osób niezadowolonych z pracy ARiMR.

Agencja doceniana jest również za sprawnie przeprowadzaną cyfryzację. Beneficjenci pozytywnie oceniają możliwość złożenia wniosku przez aplikację eWniosekPlus (ponad 74% wskazań „bardzo dobrze” i „dobrze”), łatwość jej obsługi (68%), a także przejrzystość i łatwość zrozumienia wniosku o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 (66%).

ARiMR zapewnia, że będzie kontynuowała cyklicznie szkolenia dla rolników, które upowszechniają wiedzę o tym, jak korzystać z informatycznych narzędzi ARiMR. Jak wskazują wyniki raportu, prawie wszyscy beneficjenci ARiMR (ok. 96%) znają agencyjną stronę internetową, a 80% z nich pozytywnie ocenia funkcjonowanie portalu.

Z badania wynika również, że zarówno mieszkańcy obszarów wiejskich, jak i sami rolnicy informacje o działalności ARiMR chcieliby pozyskiwać przede wszystkim bezpośrednio od pracowników ARiMR w placówkach Agencji (odpowiednio: ok. 30% i ok. 44%) oraz ze strony internetowej ARiMR (odpowiednio: blisko 26 proc. i blisko 38 proc.).

Zapytani o to, co należałoby poprawić w funkcjonowaniu Agencji, respondenci wskazywali potrzebę szerszego rozpowszechniania informacji o jej ofercie, bliższą współpracę z gminą i powszechniejsze udzielanie konsultacji indywidualnych.

Badanie zrealizowane zostało w okresie sierpień - grudzień 2020 r. przez konsorcjum firm: Grupa BST i EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia