Giełdowy Rynek Rolny wprowadza do obrotu kukurydzę

Napisał  Sty 24, 2021

Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w klasie jakościowej A. Kukurydza jest trzecim produktem będącym przedmiotem handlu na giełdzie.

Obrót kukurydzą, podobnie jak pszenicą i żytem, jest prowadzony w formule rynku kasowego (SPOT) w dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po takim samym jednolitym kursie.

Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym.

Jak informuje KOWE, trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu, takich jak rzepak i koncentrat soku jabłkowego, oraz prace nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych. Umożliwi to zawieranie kontraktów terminowych pozwalających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym powstałym w ramach projektu Platforma Żywnościowa odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla TGE S.A.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj