7,3°C

reklama
reklama
3,5 tysiąca postulatów do projektu Planu Strategicznego. Najwięcej od rolników fot. Paweł Pąk

3,5 tysiąca postulatów do projektu Planu Strategicznego. Najwięcej od rolników

Napisał  Lut 19, 2021

15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończył się I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. W sprawie Planu wpłynęło ponad 3,5 tysięcy uwag, propozycji i wniosków.

Były to pierwsze konsultacje społeczne. Drugie, po zmianach, są przewidziane na maj-czerwiec tego roku. Opinie, uwagi oraz wyniki wszystkich konsultacji, również tych na poziomie UE, będą podstawą do przygotowania finalnego projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów i ostatecznie trafi do akceptacji Komisji Europejskiej.

Jak wynika z danych MRiRW, najwięcej wniosków wpłynęło od osób fizycznych, czyli rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Stanowili oni 30% zgłaszających. W konsultacjach wzięły udział również organizacje i związki rolnicze oraz instytuty i ośrodki doradztwa rolniczego.

Minister Grzegorz Puda poinformował, że ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami Planu pozostawiona zostanie aktywna ankieta internetowa. Dzięki temu będziecie Państwo mogli się dzielić z nami swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem na kolejnych etapach prac nad dokumentem strategicznym, a szczegóły znajdziecie Państwo na stronach internetowych ministerstwa podkreślił minister.

Co dalej? Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku. Natomiast zakończenie procesu negocjacyjnego jest przewidziany na maj 2022 roku. Dopiero druga wersja Planu Strategicznego, po zawarciu w nim uwzględnionych uwag i propozycji, ma zostać uzupełniona o środki finansowe i propozycje stawek płatności.

Głównymi obszarami, nad którymi mają być prowadzone prace to:
1. Rozwiązania, które umożliwią szczególne wsparcie gospodarstw rodzinnych, które czerpią dochody z pracy w rolnictwie i potrzebują wsparcia na dalszy rozwój.
2. Dobrostan zwierząt jako jeden z potencjalnych ekoprogramów, który ma wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej tych rolników, którzy rzeczywiście zajmują się produkcją zwierzęcą.
3. Wymiana pokoleń – przygotowanie rozwiązań, które z jednej strony zachęcą młodych rolników do przejmowania gospodarstw, a jednocześnie dadzą alternatywę ich rodzicom.

Druga wersja Planu również zostanie poddana konsultacjom.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama