15,2°C

reklama
reklama

ASF: Podsumowanie roku 2020 – jest źle

Napisał  Kwi 01, 2021

Dane mówią same za siebie – sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce jest daleka od opanowania. W 2020 r. stwierdzono na terytorium Polski 103 ogniska ASF u świń i 4156 przypadków tej choroby u dzików. W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska przebywało 57 095 świń, z których zabito 56 210 sztuk.

Choroba afrykańskiego pomoru świń po raz pierwszy wystąpiła w Polsce i innych krajach Europy Centralnej w roku 2014. W ubiegłym roku objęła również obszar Niemiec. Wirus ten ma ogromne konsekwencje ekonomiczne, ponieważ kraj, na którego terytorium wystąpi, traci prawo eksportu świń i wieprzowiny.

Obecnie w Polsce prowadzone są działania mające na celu zwalczenie ASF w populacji dzików. Jak zapewniali uczestnicy konferencji, prowadzony jest stały monitoring i regulowana wielkość populacji dzików, przede wszystkim przez ostrzał w ramach planowej gospodarki łowieckiej oraz – wspomagająco – przez odstrzał sanitarny. W ramach tej formy odstrzału do końca 2020 r. pozyskano 163 tysiące 422 dziki. W sposób zorganizowany poszukuje się i eliminuje ze środowiska naturalnego zwłoki dzików i ich szczątki. Budowane są sztuczne bariery ograniczające przemieszczanie się dzików, np. ogrodzenia obszarów skażonych, zamykanie przejść dla zwierząt przez autostrady i drogi ekspresowe.

Ważne jest również przestrzeganie zasad bioasekuracji zarówno przez myśliwych, jak i wszystkich posiadaczy świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada. Stosowanie w gospodarstwie wymagań związanych z bioasekuracją kontrolowane jest przez organy Inspekcję Weterynaryjną. W 2020 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała prawie 136 tys. gospodarstw, w których utrzymywane były świnie. W odniesieniu do 2301 gospodarstw została wydana decyzja o zabiciu lub uboju świń i zakazu utrzymywania w gospodarstwie tego gatunku zwierząt. Z tej liczby 1924 gospodarstwa znajdowały się na obszarach objętych regionalizacją.

Dla skuteczności w zwalczaniu tej choroby ogromne znaczenie mają działania mające na celu podnoszenie świadomości rolników o konieczności bioasekuracji. Rolnicy muszą mieć przekonanie i świadomość, że niezależnie od wielkości gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną, należy je odizolować od otoczenia.

Ze względu na otwarty charakter granic i zdolność przemieszczania się dzikich zwierząt w przyrodzie, zwalczanie ASF przez Polskę nie może się odbywać samodzielnie. Zabiegamy w Komisji Europejskiej o większą pomoc w walce z wirusem. Polska podejmuje również działania na rzecz zacieśnienia współpracy z krajami sąsiedzkimi: Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską.

(rzw) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama