SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

20.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama

Producenci wina pamiętajcie o deklaracjach

Napisał  Sie 10, 2016

Agencja Rynku Rolnego przypomina producentom wyrabiającym wino z winogron z własnych upraw o konieczności złożenia deklaracji do dnia 31.08.2016r.

Do przedłożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy producenci wpisani do ewidencji ARR. Ci, którzy zostali wpisani po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2016/2017 składają deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym.

Natomiast producenci, którzy zostali wpisani w latach ubiegłych lub już widnieli w ewidencji i w tym roku gospodarczym także są wpisani składają deklaracje o:
- szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
-  win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
- zapasach win i moszczów winogronowych na dzień 31 lipca 2016r.;
- ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów czyli kiedy produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

(rpf) jm

reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail