9,5°C

reklama
reklama

Agroenergia – jak przystąpić do programu

Napisał  Kwi 16, 2021

Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tego programu?

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019–2025, przy czym umowy mogą być podpisywanie do 2023 r., a środki będą wypłacane do 2025 r. Nabór odbywa się w trybie ciągłym co oznacza, że złożone wnioski – po ogłoszeniu nowego naboru – będą oceniane na bieżąco.

Beneficjentami programu Agroenergia mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha. Do dofinasowania kwalifikuje się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW, instalacji wiatrowych o mocy od 10 kW do 50 kW, pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW, instalacji hybrydowej oraz zakup i montaż magazynów energii dla tych instalacji.

Szczegółowe koszty, które mogą podlegać dofinansowaniu określone zostały następująco:
- koszt zakupu, montażu i odbioru instalacji, jeżeli nie były one pokryte w formie leasingu,
- koszt planu budowlanego, planu ochrony oraz studium wykonalności, jeżeli łączna kwota wydania tych dokumentów nie przekracza 10% ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych w inwestycji,
- koszt nadzoru inwestorskiego i nadzorczego, jeżeli wynosi ona nie więcej niż 3% wszystkich kosztów kwalifikowanych,
- wynagrodzenie ekipy budowlanej, koszt materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić kilka warunków:
- nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu – czyli zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną, jak i wykonanie instalacji musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania,
- elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące,
- inwestor musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia,
- nie można korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – chodzi tu przede wszystkim o pozyskiwanie dotacji w ramach programu Mój Prąd czy programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji. Całkowity budżet programu wynosi 200 milionów złotych. W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych.

Ostatni nabór do programu Agroenergia został zakończony w połowie grudnia 2019 roku. Uruchomienie programu w 2021 r. planowane jest na czerwiec, z kolei planowana data zakończenia naboru to III kwartał 2021 r.

Planując inwestycję w swoim gospodarstwie rolnym w Odnawialne Źródła Energii warto korzystać ze sprawdzonych i rzetelnych firm. W Polsce funkcjonuje obecnie prawie 19 tysięcy firm oferujących montaż instalacji PV dlatego należy zwrócić uwagę na wiarygodność i doświadczenie firmy, a także jakość proponowanych materiałów i możliwość pomocy w uzyskaniu dofinansowania.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama