9,5°C

reklama
reklama

Czy straty wyrządzane przez zające będą podlegać odszkodowaniom

Napisał  Kwi 16, 2021

Brak uregulowań prawnych w zakresie włączenia gatunku zająca do grupy zwierząt, których szkody podlegają szacowaniu powoduje, że wielu rolników, szczególnie w polowych uprawach warzywnych, ponosi wielotysięczne szkody, przy jednoczesnym braku możliwości otrzymania rekompensat finansowych z tego tytułu.

O uznanie zająca za gatunek wyrządzający szkody w uprawach warzywnych i owocowych, podlegających ustawowemu procesowi odszkodowawczemu, 13 kwietnia 2021 r. wystąpił z wnioskiem do ministra klimatu i środowiska samorząd rolniczy. Dodatkowo wniesiono również o wydłużenie okresu polowań do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego oraz stworzenie możliwości polowania na zająca w polowaniach indywidualnych.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu doprowadzenie do zmniejszania populacji zajęcy oraz wyrządzanych przez nie szkód oraz możliwości uzyskania rekompensat dla rolników, których te szkody dotyczą.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama