9,6°C

reklama
reklama
Ważny termin dla producentów tytoniu fot. Adobe Stock

Ważny termin dla producentów tytoniu

Napisał  Kwi 17, 2021

- 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021 – przypomina Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Każdy producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Formularz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego dostępny jest na stronie internetowej KOWR.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama