9,5°C

reklama
reklama
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas debaty inauguracyjnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas debaty inauguracyjnej fot. MRiRW

Puda: Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa

Napisał  Kwi 21, 2021

Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku 2019 – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas debaty online inaugurującej VII edycję Targów World Food Poland.

Podczas debaty minister Puda zwrócił uwagę na fakt, że saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2020 r. osiągnęło poziom 11,7 mld EUR. Oznaczało to wzrost o ponad 11% w porównaniu z rokiem poprzednim: – Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie w ubiegłym roku wzrósł, co oznacza, że sprzedaż żywności ma coraz większe znaczenie w obrotach polskiego handlu zagranicznego ogółem. Polscy eksporterzy udowodnili, że są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez partnerów handlowych z zagranicy.

Debata pod tytułem: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym – szanse dla polskich eksporterów żywności. Branża spożywcza dziś i jutro – obecne trendy konsumenckie i sprzedażowe a perspektywy” była okazją do dyskusji na temat współpracy strony rządowej i branży rolno-spożywczej. Dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola mówiąc o działaniach podejmowanych przez administrację wspomniała o edukacji producentów i konsumentów. Zaznaczyła, że wiedza o sytuacji rynkowej i wyzwaniach współczesności daje producentom żywności możliwość rozpoznawania potrzeb konsumentów i pozwala na nie reagować. Podkreśliła rosnące zainteresowanie polskich konsumentów żywnością ekologiczną.

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki zauważył, że administracja ma za zadanie otwierać drzwi na nowe rynki zbytu. Podkreślił ważną rolę radców rolnych polskich ambasad na całym świecie. Zwrócił uwagę na fakt, że w czasie pandemii rolnicy docenili możliwość sprzedaży bezpośredniej, odpowiadającym tym samym na oczekiwania konsumentów. Natomiast prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Dariusz Sapiński powiedział o wyzwaniach, jakie w obliczu pandemii stanęły przed firmami. Zwrócił uwagę między innymi na konieczność poszukiwania nowych form sprzedaży, z uwzględnieniem tworzenia własnych sklepów online.

Minister Grzegorz Puda zaapelował, aby podczas codziennych zakupów Polacy sięgali po polskie produkty, a tym samym byli solidarni z rolnikami: – Bądźmy świadomi i kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w kraju. Tym samym wspierajmy polską gospodarkę, aby przezwyciężyć negatywne skutki pandemii COVID-19.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama