fbpx
Główny Lekarz Weterynarii: Nowe przepisy UE w sprawie ASF wprowadzają ułatwienia dla hodowców fotolia

Główny Lekarz Weterynarii: Nowe przepisy UE w sprawie ASF wprowadzają ułatwienia dla hodowców

Napisał  Maj 05, 2021

W sprawie opublikowania w dniu 15 kwietnia br. rozporządzenia KE ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii. Zdaniem Bogdana Konopki nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla hodowców trzody chlewnej z obszarów występowania ASF.

W komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii czytamy: „W związku z doniesieniami niektórych mediów dotyczących wejścia w życie „rewolucyjnych zmian” po publikacji 15 kwietnia br. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wbrew doniesieniom medialnym nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.

Do najważniejszych zmian należą:
- rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,
- brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń,
- w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa.

Wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym rozporządzeniu KE oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza 2 nowymi elementami. Po pierwsze konieczność ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka. Po drugie posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”, zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.

Plan ten zawiera znane już wymagania jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, jak i nowe w brzmieniu ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz,

Główny Lekarz Weterynarii współpracuje ze związkami reprezentującymi hodowców świń oraz przetwórców mięsa wieprzowego, skupionymi wokół „Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF” w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących wdrożenia 2 nowych wymogów.

Nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad. Ponadto zostały opracowane wzory dokumentów, pomocne we wdrażaniu nowych norm w szczególności dla mniejszych hodowców świń jak i lekarzy weterynarii. Obecnie w celu zachowania gwarancji bezpieczeństwa epizootycznego w handlu, przy przemieszczaniu świń w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją rozporządzenia Komisji”.

(rpf) jp / Źródło: GIW

Udostępnij:

Skomentuj