22,5°C

reklama
reklama
ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy na inwestycje chroniące wody przed azotanami fotolia

ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy na inwestycje chroniące wody przed azotanami

Napisał  Maj 16, 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2019, poz. 970, z późn. zm.).

Aktualne listy kolejności przysługiwania pomocy
1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w województwie mazowieckim dla naboru przeprowadzonego w dniach od 29 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. > pobierz listę tutaj <

2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 łącznie w pozostałych województwach dla naboru przeprowadzonego w dniach od 29 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. > pobierz listę tutaj <

Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej, niż co 20 dni, w terminie 3 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, a następnie po upływie tego terminu nie rzadziej, niż co 90 dni.

Na ww. listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 1 punkt, jeżeli występują.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 1 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:
- otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
- jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
- po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
- po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

(rpf) jp / Źródło: Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama