21,7°C

reklama
reklama
KRIR: Wycinka przedwojennych drzew przez Lasy Państwowe doprowadzi do przemieszczania dzikiej zwierzyny na pola fot. Paweł Pąk

KRIR: Wycinka przedwojennych drzew przez Lasy Państwowe doprowadzi do przemieszczania dzikiej zwierzyny na pola

Napisał  Maj 26, 2021

Samorząd rolniczy wystąpił do ministra klimatu i środowiska w sprawie planowanej wycinki drzew przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, która ma być przeprowadzona na przedwojennym drzewostanie leśnym w województwie wielkopolskim. Zdaniem samorządu rolniczego wycinka drzewostanu leśnego doprowadzi do przemieszczania się zwierzyny żyjącej w lasach na pola, które sąsiadują z kompleksem przeznaczonym pod wycinkę.

Intensywne prace związane z wycinką, w tym np. hałas czy ruch maszyn przyczynią się do tego, że zwierzęta będą się przemieszczały na spokojniejsze, sąsiadujące tereny, tj. pola uprawne, powodując tym samym szkody w uprawach i płodach rolnych, narażając rolników na duże straty. Jak pisze w swoim wystąpieniu samorząd wielkopolski, takie działania doprowadzą do znacznego ubytku w środowisku, zatracone zostanie dziedzictwo kulturowe obszarów leśnych, a także ubytek cennych miejsc do odpoczynku i rekreacji.

Zatem mając na uwadze stale rosnącą liczebność zwierzyny łownej na polach, należy znaleźć takie rozwiązania, które zminimalizują szkody w rolnictwie wyrządzane przez te zwierzęta, spowodowane przemieszczaniem na skutek prowadzonych prac leśnych. Izby podkreślają, że konieczne jest informowanie przez Lasy Państwowe samorządu rolniczego oraz kół łowieckich o prowadzonej wycince lasów czy innych pracach wykonywanych przez Nadleśnictwa.

Wcześniej otrzymana informacja pozwoli na przygotowanie się rolników oraz kół łowieckich do zabezpieczenia pól uprawnych przez zwiększonymi szkodami.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj