Wydrukuj tę stronę

Rolnicy dobrze ocenili działalność KOWR podczas pandemii

Napisał  Cze 10, 2021

Jak wskazują wyniki badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, respondenci, którzy w czasie pandemii koronawirusa skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenili jego działalność dobrze lub bardzo dobrze.

Z przeprowadzonego badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020” wynika, że 89% respondentów, którzy skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność dobrze i bardzo dobrze. Według danych KOWR, w stosunku do poprzedniej edycji badania, które przeprowadzono w 2019 r., odsetek ten wzrósł o blisko 4 p.p.

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij: