14,7°C

reklama
reklama

Glifosat już nie wróci na sklepowe półki?

Napisał  Cze 10, 2021

Parlament Europejski domaga się pilnych działań, aby zapobiegać wymieraniu pszczół i innych owadów zapylających. Europosłowie uważają, że na ten cel należy przeznaczać 20 mld euro rocznie. Sprzeciwiają się również ponownemu dopuszczeniu do obrotu glifosatu po 31 grudnia 2022 r.

We wtorek 8 czerwca 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”. Rezolucja ta dotyczy obecnego kryzysu bioróżnorodności w Europie i na świecie.

Szacuje się, że wymarciem jest zagrożony aż milion gatunków (na osiem milionów), dlatego europosłowie pozytywnie przyjęli unijną strategię ochrony bioróżnorodności. Zakłada ona, że do 2050 r. nastąpi odbudowa i wzmocnienie ekosystemów światowych, i że będą one odpowiednio chronione. Europosłowie domagają się unijnych przepisów w dziedzinie bioróżnorodności na wzór europejskiego prawa o klimacie.

Posłowie ubolewają, że Unia nie zdołała zrealizować celów bioróżnorodności na 2020 r. Uważają, że strategia jej ochrony powinna uwzględniać pięć najważniejszych czynników, które odpowiadają za zmiany w przyrodzie. Są to: zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz, bezpośrednie wykorzystywanie organizmów, zmiana klimatu, zanieczyszczenie oraz inwazyjne gatunki obce. Posłowie domagają się, by na działania w dziedzinie bioróżnorodności przeznaczyć 20 mld euro rocznie.

Europosłowie sprzeciwiają się ponownemu dopuszczeniu do obrotu glifosatu po 31 grudnia 2022 r. Po raz kolejny wzywają do przeglądu unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających. Chcą włączyć do niej unijne zasady ich monitorowania. Zasady te miałyby obejmować cele i wskaźniki, które pozwolą zatrzymać wymieranie owadów zapylających – mają one bowiem ogromne znaczenie dla środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego. Posłowie podkreślają również, że aby ograniczyć stosowanie pestycydów, rolnicy potrzebują bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w zakresie ochrony upraw.

Jak twierdzą europosłowie, potrzebny jest unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych. Apelują, by do roku 2030 objąć ochroną przynajmniej 30% unijnych obszarów lądowych i morskich, przy czym przynajmniej jedną trzecią tych obszarów (w tym wszystkie pozostałe lasy pierwotne i stare drzewostany) należy objąć jeszcze ściślejszą ochroną. Ponadto uważają, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniego statusu ochrony wszystkim chronionym gatunkom zwierząt do 2030 r.

Poza wiążącymi celami w zakresie bioróżnorodności na obszarach miejskich, takimi jak minimalna ilość dachów zielonych na budynkach i zakaz stosowania pestycydów chemicznych, Parlament popiera utworzenie unijnej platformy na rzecz ekologizacji obszarów miejskich.

(rpf) jp / Źródło: PE

Udostępnij:

Skomentuj