Wydrukuj tę stronę
Główne założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich fot. MRiRW

Główne założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Napisał  Cze 15, 2021

Minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawił najważniejsze elementy, które w ramach rządowego programu „Polski Ład” mają służyć wspieraniu rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich:

- wyższe dopłaty do paliwa dla rolników,
- uwolnienie rolniczego handlu detalicznego,
- ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych,
- więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
- Kodeks rolny,
- e-okienko dla rolnika,
- Centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi,
- cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”,
- satelitarny system monitoringu upraw rolniczych.

Więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
Minister podkreślił, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla rolnictwa udało się wynegocjować 10 mld zł. Poza dotychczasowymi instrumentami UE wspierającymi rozwój polskiej wsi, takimi jak Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności, będą to dodatkowe środki, które trafią na polską wieś.

Ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych.
Jednym z najważniejszych punktów jest przygotowywana ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych. Jak mówił minister Puda, ustawa ta ma na celu przywrócenie godności polskiego rolnika. Z wprowadzonych zmian ma skorzystać niemal 100% gospodarstw rolnych. Mają to być korzyści podatkowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, związane z dziedziczeniem, dotyczące wsparcia klęskowego oraz gwarancji wypłaty wynagrodzenia za płody rolne. Projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym jeszcze w czerwcu ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Zwiększenie stawki dopłaty do 110 zł/1 ha.
Minister poinformował także o pracach nad zwiększeniem stawki dopłaty do paliwa rolniczego Przeprowadzone zostaną prace legislacyjne w zakresie podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, tak aby projektowane zmiany stawek weszły w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Cyfryzacja.
Będzie ona dotyczyła m.in. stworzenia jednego miejsca do składania przez rolników e-wniosków – tj. e-okienko. W planach jest także opracowanie:
- nowego narzędzia informatycznego umożliwiającego przegląd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zarządzanych przez KOWR, do użytku publicznego i wewnętrznego. Będzie to Centralnego System Informatyczny Zasobu Państwowej Ziemi;
- cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, który możliwi mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw;
- satelitarnego systemu monitoringu upraw rolniczych, który pozwoli administracji oraz rolnikom indywidualnym m.in. na: bieżący monitoring, dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach, dostarczanie informacji o stratach w produkcji roślinnej.

Emerytura rolnicza.
Obecnie rolnik, który chce przejść na emeryturę, musi zdać swoje gospodarstwo. Ma to się zmienić – rolnik przechodząc na emeryturę będzie mógł w dalszym ciągu pracować, podobnie jak osoba, która nie prowadzi działalności rolniczej.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: