21,1°C

reklama
reklama
OZE - nowy system prosumencki. Jakie zmiany i korzyści dla użytkowników fot. Adobe Stock

OZE - nowy system prosumencki. Jakie zmiany i korzyści dla użytkowników

Napisał  Cze 15, 2021

Możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną, rozwój przydomowych magazynów energii oraz otwarcie rynku prosumenckiego na nowe modele biznesowe – to niektóre ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, proponowane zmiany w zakresie nowej koncepcji systemu prosumenckiego są niezbędne dla stabilnego rozwoju tego obszaru. Koncepcja sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej jest w pełni spójna z wymogami unijnej dyrektywy 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii elektrycznej oraz koniecznością ponoszenia odpowiedniej części kosztów systemu elektroenergetycznego. Realizację tych obowiązków ma zapewnić planowana instalacja liczników i systemu zdalnego odczytu u odbiorców końcowych.

Do 31 grudnia 2021 r. dla obecnych prosumentów oraz tych, którzy planują rozpocząć produkcję energii elektrycznej w tym roku, pozostaje dotychczasowy system rozliczeń. Jednocześnie w przepisach przejściowych zawarto regulację umożliwiającą jednorazową migrację prosumenta energii odnawialnej z doczasowego, opartego o „opust” systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej.

Według kalkulacji MKiŚ, biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu „Mój Prąd’ oraz ulgę podatkową, prosument w nowym systemie zaoszczędzi około 1500 zł rocznie, w przypadku przejścia na taryfę G12. Jest to oszczędność około 48 proc., w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji PV.

Dzięki nowym możliwościom prosument ma zyskać także gwarancję odbioru energii przez okres życia instalacji oraz zwolnienie z obowiązku podatkowego podczas sprzedaży energii elektrycznej. Nowe rozwiązania mają zapewnić prosumentowi ochronę przed ujemnymi cenami za energię elektryczną. Ponadto, proponowany model ma zachęcić prosumenta do wykorzystania własnej energii na bieżąco, co przełoży się na niższe koszty zakupu energii z sieci oraz niższe opłaty dystrybucyjne zmienne.

Zaproponowane rozwiązania otwierają również rynek prosumencki na nowe modele biznesowe, które uwzględniają magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewniają korzystniejsze wynagrodzenie dla prosumenta niż to wskazane w projekcie. Wykorzystanie potencjału nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli na zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci. Pojawienie się na rynku agregatorów i magazynów wpłynie na większe zdolności regulacyjne systemu, umożliwiając tym samym zwiększanie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym.

Dodatkowo, poszerzenie możliwości magazynowania energii przez prosumentów we własnym zakresie będzie podstawą do wypracowania kolejnych rozwiązań w zakresie wparcia inwestycyjnego na zakup tych urządzeń – zapewnia MKiŚ. Perspektywa możliwości uzyskania wsparcia inwestycyjnego na zakup przydomowego magazynu energii, która jest spójna z planowanym wsparciem z programu „Mój Prąd”, umożliwi prosumentowi pozyskanie oszczędności w kosztach inwestycyjnych instalacji OZE oraz wpłynie na zminimalizowanie zjawiska przewymiarowania instalacji, tym samym przyczyniając się do skrócenia jej okresu amortyzacji.

Dodatkowo, przygotowane zmiany systemu prosumenckiego i rozpowszechnienie idei magazynów energii mają pozwolić na stabilny rozwój rynku prosumenckiego, przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznych oraz zwiększenia gwarancji sprawnego działania dla obecnie funkcjonujących mikroinstalacji.

(rpf) jp / Źródło: MKiŚ

Udostępnij:

Skomentuj