Zmiany w ustawie o lasach dadzą zielone światło do nadużyć

Napisał  Cze 16, 2021

Procedowany przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach jest ogólnikowy i daje pole do nadużyć ze strony potencjalnych inwestorów. Może to doprowadzić do zaburzenia gospodarki leśnej w Polsce oraz degradacji cennych przyrodniczo terenów leśnych.

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie zamiany gruntów Lasów Państwowych na inne grunty będące w zarządzie państwowych osób prawnych, osób prawnych, w których Skarb Państwa posiada akcje lub z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zamiana ma być możliwa, gdy na gruntach obecnie zarządzanych przez Lasy Państwowe planowana byłaby inwestycja realizująca cele polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza. Zasadniczo cele wskazane w ustawie mają służyć poprawie życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z nowych technologii i oddychać lepszym powietrzem.

Jednak zapisy projektu ustawy, nawet po uwzględnieniu autopoprawki, są bardzo ogólne i wydają się nie do zaakceptowania, ze względu na możliwość nadużyć ze strony potencjalnych inwestorów. Może to doprowadzić do zaburzenia gospodarki leśnej w Polsce oraz degradacji cennych przyrodniczo, a zarazem atrakcyjnych gospodarczo terenów leśnych. Projektowane przepisy budzą wątpliwości czy wejście w życie ustawy nie doprowadzi do wycinania lasów dla mało znaczących celów, jak pozyskanie drewna, wybudowanie drogi czy realizacja innych inwestycji, które mogą mieścić się w tak ogólnie zdefiniowanych celach.

Wątpliwości budzi również sposób postępowania w sytuacji, gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana w ciągu 10 lat. Projekt ustawy nie uwzględnia sytuacji, kiedy na zamienionym terenie Lasy Państwowe dokonały nasadzeń, które w chwili dokonywania ponownej zamiany mają już 10 lat, natomiast np. jednostka samorządu terytorialnego dokonała wycinki kilkudziesięcioletniego lasu i oddaje teren zdegradowany.

(rpf) jp / Źródło: MIR

Udostępnij:

Skomentuj