Wydrukuj tę stronę
MKiŚ: Odszkodowania za drzewa uszkodzone przez bobry nie obejmują utraconych korzyści fot. Adobe Stock

MKiŚ: Odszkodowania za drzewa uszkodzone przez bobry nie obejmują utraconych korzyści

Napisał  Cze 17, 2021

Za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Skarb Państwa, jednak odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Aby możliwe były zmiany legislacyjne, potrzebne jest najpierw zebranie danych dotyczących skali tego problemu - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozmiar szkody wyrządzonej w drzewostanach, w których wartość rynkowa utraconych sortymentów jest wyższa od kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanu, oraz w zadrzewieniach i pojedynczych drzewach ustala się, uwzględniając m.in. miąższość grubizny gatunku drzewa lub jego fragmentu, którego drewno nie może być wykorzystane. Odszkodowanie nie jest wypłacane, jeśli drewno może być wykorzystane. Obecne przepisy nie przewidują również wypłaty odszkodowania za prace związane z uprzątnięciem ściętych drzew.

Jak również poinformowało MKiŚ, Departament Ochrony Przyrody wystąpił do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o zebranie informacji odnośnie do skali problemu. Obecnie, ze względu na brak tych danych (co m.in. uniemożliwia wykonanie oceny skutków regulacji, która jest niezbędnym elementem procedury legislacyjnej) nie jest możliwe wprowadzenie propozycji zmian do aktualnie prowadzonych, zaawansowanych prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij: