21,4°C

reklama
reklama
Szkodę rolniczą można zgłosić do 30 czerwca fot. Adobe Stock

Szkodę rolniczą można zgłosić do 30 czerwca

Napisał  Cze 21, 2021

Do końca czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o pomoc.

Z pomocy może skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny. Aby ubiegać się o pomoc, wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik wynosi od 500 zł/ha do 1200 zł/ha i zależy od poziomu strat, rodzaju klęski oraz rodzaju upraw. Szkody muszą być potwierdzone przez wojewodę na protokole oszacowania szkód. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej.

W przypadku suszy protokoły oszacowania szkód są dostępne w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” otwieranej przez producenta rolnego jego Profilem Zaufanym – w oknie Status sprawy.

Protokoły są dostępne wyłącznie w przypadku gdy oszacowane szkody spowodowane wystąpieniem w uprawach rolnych w 2020 roku suszy przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat i w ubiegłym roku producent rolny złożył w tej aplikacji wniosek o oszacowanie strat.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj