1/3

Napływowym mieszkańcom wsi przeszkadza jej specyfika. Wkrótce będą musieli ją zaakceptować

Napisał  Cze 30, 2021

Nowi mieszkańcy wsi coraz częściej utrudniają rolnikom prowadzenie produkcji rolniczej. Nie rozumieją oni specyfiki wsi i rolniczej produkcji. Mają to zmienić przepisy, które w końcu uporządkują zabudowę rolniczą i zapewnią rolnikom spokojne prowadzenie prac.

Boom budowlany z jakim mamy do czynienia w ostatnim czasie spowodował, że wielu mieszkańców dużych miast swoje miejsce do życia znajduje w mniejszych aglomeracjach. Często są to obszary wiejskie, gdzie zauważa się wyrastające niczym grzyby po deszczu osiedla domków. Niestety taka polityka gmin może doprowadzić do bezpowrotnej utraty terenów rolniczych i zmienić całkowicie charakter rolniczy wielu terenów.

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie posiada uprawnień do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bądź ingerencji w decyzje o warunkach zabudowy. Możliwości takie posiadają prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Jednak wkrótce mają zostać zaproponowane rozwiązania, które uporządkują zabudowę terenów rolniczych, a napływająca ludność z miast osiedlając się wśród pól, łąk i budynków inwentarskich, będzie musiała zaakceptować formalnie produkcję rolniczą wokół swojego siedliska.

Rolnicy oraz organizacje rolnicze wielokrotnie zwracali uwagę na ten problem, kierując swoje apele do resortu rolnictwa o stworzenie przepisów, które uregulowałyby kwestię niekontrolowanego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie. Wygląda na to, że po licznych apelach Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zabrało się za przygotowanie systemowych zmian w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Bierze w nich udział również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wprowadzone zmiany mają uwzględniać potrzeby rolników i rolnictwa, proponując jednocześnie rozwiązania zapobiegające konfliktom przestrzennym i społecznym, wynikającym z prowadzenia produkcji rolniczej. Z niecierpliwością czekamy na zaproponowane zmiany.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj