Zielony Ład – minister Grzegorz Puda o szansach i wyzwaniach dla małych gospodarstw

Napisał  Lip 02, 2021

Zależy nam, aby rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, scyfryzowane, konkurencyjne na rynku światowym, odpowiednio wynagradzające rolnika za jego wysiłek, a także odporne na kryzysy i wyzwania – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas II Forum Regionów Trójmorza.

Uczestniczący w panelu dyskusyjnym II Forum Regionów Trójmorza minister Grzegorz Puda podkreślił znaczenie małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych i funkcje, jakie odgrywają dla środowiska, zagospodarowania przestrzeni, gospodarki, a także budowania więzi społecznych, realizując jednocześnie cele środowiskowe i klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu: – Niskoemisyjne, chroniące zasoby dla przyszłych pokoleń, silne ekonomicznie gospodarstwa odgrywają kluczową rolę dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i całych regionów – powiedział minister.

Do realizacji ambitnych celów unijnych strategii konieczne jest zapewnienie opłacalności produkcji rolnej w Unii Europejskiej. Trzeba więc wdrożyć skuteczne mechanizmy wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału przy przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe: – Ambitne cele strategii unijnych wymagają znacznych dostosowań po stronie rolników, przemysłu rolno – spożywczego, handlu, nauki, doradztwa oraz konsumentów. To działania kosztowne, ale dające szanse i impuls do rozwoju. Ważne jest, aby ciężar realizacji celów unijnych Strategii był równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha rynkowego – podkreślił minister Puda

Samorządowy Kongres Gospodarczy – II Forum Regionów Trójmorza ma na celu wzmocnienie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy społeczno-gospodarczej i naukowej samorządów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorących udział w Inicjatywie Trójmorza tj. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 roku w Rzeszowie. Drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszył pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj