fbpx

Komisja Europejska za stopniowym znoszeniem klatek dla zwierząt gospodarskich

Napisał  Lip 06, 2021

30 czerwca 2021 roku Komisja Europejska pozytywnie odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” (Zakończmy epokę klatek).

To już szósta udana inicjatywa wsparta przez ponad milion obywateli w całej UE. W ramach swojej odpowiedzi Komisja przedstawia plany dotyczące przygotowania do 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie zakazu stosowania klatek w odniesieniu do różnych zwierząt gospodarskich. Wniosek będzie częścią trwającego przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w ramach strategii „Od pola do stołu”.

Ta inicjatywa obywatelska odzwierciedla postulat przejścia na bardziej etyczne i zrównoważone systemy rolnicze, w tym przeglądu obowiązujących przepisów unijnych dotyczących dobrostanu zwierząt. Odpowiedź na to zapotrzebowanie społeczne jest dla Komisji jednym z priorytetów zgodnie z jej zobowiązaniami w ramach strategii „Od pola do stołu” i Europejskiego Zielonego Ładu.

Chociaż wszystkie zwierzęta gospodarskie korzystają z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zwierząt, przepisy dotyczące trzymania w klatkach obejmują jedynie kury nioski, brojlery, lochy i cielęta. W odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską Komisja zobowiązuje się do przedstawienia do końca 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie stopniowego znoszenia i ostatecznie zakazu stosowania systemów klatkowych w odniesieniu do wszystkich zwierząt wymienionych w tej inicjatywie.

Wniosek Komisji będzie dotyczył w szczególności:
- zwierząt już objętych prawodawstwem: kur niosek, loch i cieląt;
- innych zwierząt wymienionych w europejskiej inicjatywie obywatelskiej: królików, młodych kur, hodowlanych kur niosek, hodowlanych kur brojlerów, przepiórek, kaczek i gęsi.

W przypadku tych zwierząt Komisja zwróciła się już do EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) o uzupełnienie istniejących dowodów naukowych w celu określenia warunków koniecznych do wprowadzenia zakazu stosowania klatek.

W ramach swojej strategii „Od pola do stołu” Komisja zobowiązała się już do zaproponowania przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, w tym przepisów dotyczących transportu i hodowli, które obecnie poddawane są ocenie adekwatności, mającej się zakończyć do lata 2022 r.

Równolegle do prawodawstwa oraz w celu ułatwienia zrównoważonego i ekonomicznie opłacalnego przejścia na hodowlę bezklatkową. Komisja będzie poszukiwać konkretnych środków wspierających w kluczowych powiązanych obszarach polityki takich jak handel oraz badania naukowe i innowacje.

W szczególności nowa wspólna polityka rolna zapewni wsparcie finansowe i zachęty – takie jak nowy instrument dotyczący ekoprogramów – aby pomóc rolnikom w przejściu na obiekty bardziej przyjazne zwierzętom zgodnie z nowymi normami. Ponadto państwa członkowskie mogą korzystać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wesprzeć rolników w dostosowaniu się do systemów bezklatkowych.

Ponieważ zaprzestanie stosowania klatek będzie wymagało zmian w obecnych systemach rolniczych, Komisja rozważy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe skutki środków, które mają zostać wprowadzone, oraz korzyści dla dobrostanu zwierząt w ocenie skutków, która ma zostać ukończona przed końcem 2022 r. W związku z tym konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone najpóźniej na początku 2022 r. Komisja oceni wykonalność dążenia do wprowadzenia w życie proponowanego prawodawstwa od 2027 r.

(rpf) jp / Źródło: PFHBiPM

Udostępnij:

Skomentuj