13,9°C

reklama
reklama

PROW: 14 lipca ostatnim dniem na uzupełnienie dokumentacji

Napisał  Lip 14, 2021

Rolnicy, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19, mogą uzupełnić braki w dokumentacji jeszcze tylko dzisiaj. W przypadku niedochowania terminu, Agencja odmówi przyznania pomocy.

15 maja 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Nowelizacja zobowiązuje wnioskodawców do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów, czyli nie później niż 14 lipca 2021 r.

Brakujące dokumenty można:
- złożyć we właściwej placówce ARiMR osobiście lub przez pełnomocnika;
- nadać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex - Kuriera Poczty Polskiej” - za terminowe złożenie uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego);
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż Poczta Polska, wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR;
- przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP - o terminowości decyduje data dostarczenia widniejąca w Urzędowym

Potwierdzeniu Odbioru, tzw. UPO. Należy pamiętać, że dokument złożony na skrzynkę ePUAP musi:
- być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony, w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
- zawierać adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego dokument.

W przypadku niedochowania terminu, Agencja zmuszona będzie odmówić przyznania pomocy.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj