fbpx

Ukraiński sektor rolny coraz bliżej spełnienia wszystkich unijnych standardów

Napisał  Lip 19, 2021

Ukraina konsekwentnie zmierza do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych. Do tej pory Państwo to wdrożyło blisko 80 proc. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45 proc. norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, która systematycznie monitoruje działania Ukrainy zmierzające do ustanowienia równoważonych warunków z unijnymi standardami w zakresie produkcji zwierzęcej, jest zdania, że działania te posłużą jako karta przetargowa w negocjacjach nowych warunków handlowych w ramach obowiązującej umowy gospodarczej UE-Ukraina.

Ukraińskie firmy drobiarskie na przestrzeni ostatnich kilku lat podjęły dobrowolne kroki w kierunku wprowadzenia nowych standardów dobrostanowych w chowie drobiu. Inicjatywy te przyjęły charakter samoregulacji ukraińskiej branży, na co z pewnością w dużym stopniu wpływ miały światowe trendy w zakresie dobrostanu zwierząt i zrównoważonej produkcji rolnej oraz realizacja kluczowego celu Ukrainy, czyli umocnienie pozycji handlowej na rynku europejskim.

Dla przykładu warto przywołać chociażby inwestowanie największych producentów jaj na Ukrainie w chów kur niosek w systemie klatek wzbogaconych zgodny z unijnymi normami czy też inwestycje w produkcję jaj wolnowybiegowych.

Z monitoringu prowadzonego przez analityków KIPDiP wynika, że w dniu 18 lutego 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało zarządzenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczące zatwierdzenia minimalnych dopuszczalnych norm dobrostanu przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich. Nowy akt dotyczył wszystkich gatunków zwierząt, a dodatkowe wymagania ustanowiono dla drobiu.

Nowe standardy odnoszą się między innymi do minimalnej powierzchni dostępnej dla zwierząt, kwestii żywienia, oświetlenia, hałasu, etc. Przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa wypowiedzieli się, że nadchodzące zmiany są kolejnym krokiem na drodze do integracji europejskiej. Ukraińskie władze zamierzają włączyć do ukraińskiego prawa unijne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt dla każdego z obszarów, które uznaje UE, czyli: dobrostan w czasie chowu zwierząt, dobrostan w transporcie oraz dobrostan podczas uboju.

(rpf) kp / Źródło: KIPDiP

Udostępnij:

Skomentuj