13,2°C

reklama
reklama
Coraz mniej wypadków w rolnictwie, również z udziałem dzieci fotolia

Coraz mniej wypadków w rolnictwie, również z udziałem dzieci

Napisał  Lip 20, 2021

Z roku na rok spada liczba wypadków w rolnictwie, w tym wypadków z udziałem dzieci. Takie statystyki cieszą i pokazują coraz większą świadomość rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Rok 2020 okazał się wyjątkowo optymistyczny w statystykach wypadkowych. Do KRUS zgłoszono 10974 wypadki, co stanowi o 19,6% mniej niż w 2019 r. Jednak co roku wzrasta liczba wypadków w rolnictwie w okresie wakacyjnym. Spowodowane jest to intensywnością prac rolniczych oraz zwiększonym zaangażowaniem dzieci w pomoc.

Rodzice mają prawo angażować dzieci do pracy, pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i rozwoju dziecka. Zgodnie z przepisami prawa, m.in. art. 65.3 Konstytucji RP i Międzynarodową Konwencją Organizacji Pracy, praca dzieci jest zabroniona Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i u nich mieszka, jest zobowiązane pomagać w gospodarstwie, w domyśle, domowym. Pomoc dziecka jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest adekwatna do jego możliwości fizycznych i psychicznych.

Czynności szczególnie niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia:

1. Obsługa ciągników i maszyn rolniczych oraz ich sprzęganie
- zabronione jest dzieciom kierowanie ciągnikami rolniczymi,
- nie wolno powierzać dzieciom obsługi maszyn rolniczych,
- niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefach pracy maszyn i pojazdów rolniczych,
- nie wolno angażować dzieci do sprzęgania maszyn z ciągnikiem,
- niedopuszczalne jest przybywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy.

2. Pozyskanie i obróbka drewna
- nie wolno dzieciom przerzynać drewna pilarką tarczową,
- nie wolno pracować dzieciom przy pilarkach łańcuchowych,
- dzieci nie mogą pracować przy ścinaniu drzew oraz załadunku i rozładunku drewna,
- nie należy angażować dzieci do rąbania drewna.

3. Obsługa zwierząt gospodarskich
- nie angażujemy dzieci do obsługi zwierząt o dużej masie ciała, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących,
- dzieci nie pomagają przy załadunku i rozładunku zwierząt.

4. Spawanie elektryczne i gazowe spawanie należy do prac zabronionych dzieciom.

5. Prace z przy substancjach chemicznych i nawozach
- należy chronić dzieci przed dostępem substancji chemicznych, paliw i nawozów,
- nie wolno dzieciom pracować przy rozpuszczalnikach organicznych,
- przy środkach ochrony roślin mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

6. Zagrożenie pożarem i poparzeniem
- nie wolno angażować dzieci do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.

7. Prace w zamkniętych zbiornikach
- dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracą przy silosach, zamkniętych zbiornikach, szambach, gnojówkach i gnojowicy.

8. Praca na wysokości i w wykopach ziemnych
- wszelkie prace na wysokości np. na drabinach, dachach itp. są wzbronione przez dzieci,
- nie powierzamy dzieciom kopania rowów i dołów.

9. Praca w szkodliwych warunkach
- dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu i w pomieszczeniach zapylonych.

10. Dźwiganie i przenoszenie
- nie wolno dzieciom wykonywać pracy w długotrwałej nienaturalnej pozycji ciała,
- dzieci nie mogą dźwigać i przenosić ciężkich przedmiotów.

(rpf) jp / Źródło: WIR/PIP

Udostępnij:

Skomentuj