Wydrukuj tę stronę

MRiRW podsumowuje webinar „Dotacje dla rolnictwa”

Napisał  Lip 20, 2021

Webinar „Dotacje dla rolnictwa”, który odbył się 15 i 16 lipca, skierowany był do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi. Omówiono w nim bieżące działania instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Webinar był transmitowany na żywo z centrali ARiMR. Wzięło w nim udział ok. 6 tys. osób.

Przedstawiciel ARiMR przybliżył zasady przyznawania wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych, wiceprezes KRUS omówił wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz możliwości rehabilitacji rolników po przebytej chorobie COVID-19.

Panel z wystąpieniami ekspertów KOWR, w którym uczestniczyły Departamenty Interwencji Rynkowych oraz Innowacji reprezentowane przez dyrektorów Michała Wójciaka i Mateusza Balcerowicza dotyczył m.in. wsparcia rynku produktów pszczelich, monitorowania rynku wina oraz działań informacyjno-promocyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Przedstawiciele KOWR poinformowali m.in., że program wsparcia produktów pszczelich funkcjonuje od 17 lat, podczas których wydano 250 mln zł, a w mijających 2 latach wydatkowane zostanie ok. 46 mln zł. Pomoc mogą otrzymać związki, stowarzyszenia i zrzeszenia pszczelarzy, ich spółdzielnie i grupy producenckie, a dofinansowane mogą być m.in. edukacja, zakup sprzętu, pszczół, a także urządzeń i leków.

Na działania promujące odnawialne źródła energii również można otrzymać pewne ulgi. Biogazownie rolnicze mogą liczyć na niskooprocentowane kredytowanie, szkolenia, a także wsparcie przy tworzeniu spółdzielni energetycznych.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij: