fbpx
KGW promujące szczepienia mogą już składać wnioski o wsparcie na ten cel fotolia

KGW promujące szczepienia mogą już składać wnioski o wsparcie na ten cel

Napisał  Lip 23, 2021

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły już przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Ile i na jakie działania w tym zakresie KGW mogą uzyskać środki?

Wnioski do biur powiatowych ARiMR można składać od 23 lipca do 15 września 2021 r. Promocja akcji szczepień polega na zorganizowaniu wydarzenia, podczas którego koło gospodyń wiejskich:
- przeprowadzi kampanię informacyjną w lokalnych mediach lub mediach społecznościowych czy też za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
- zapewni w trakcie wydarzenia możliwość szczepienia po raz pierwszy przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień;
- w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewni szczepienia przeciwko COVID – 19 drugą dawką najlepiej w tej samej lokalizacji;
- zrealizuje przedsięwzięcie do końca września br.;
- przedłoży sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Wydarzeniu muszą towarzyszyć przynajmniej trzy spośród następujących aktywności:
1. Oprawa muzyczna;
2. Występy artystyczne;
3. Strefa gastronomiczna;
4. Pokazy ratownictwa medycznego;
5. Strefa dla dzieci;
6. Zawody sportowe;
7. Ekspozycja i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich;
8. Pokazy rękodzieła ludowego;
9. Warsztaty i szkolenia;
10. Upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.

Budżet na ten cel wynosi 40 mln zł. O otrzymaniu pomocy finansowej decyduje kolejność złożenia wniosków, które spełniają wymogi przyznania wsparcia. Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR do wyczerpania limitu środków. Za zrealizowanie jednej takiej akcji można otrzymać 8 tys. zł.

Koło gospodyń wiejskich, które zorganizuje taką akcję promocyjną, może także otrzymać premię za liczbę wykonanych podczas wydarzenia szczepień przeciwko COVID-19. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 30 mln zł. By otrzymać taką premię, zaszczepionych pierwszą dawką powinno być co najmniej 100 osób. Stawka pomocy wynosi 15 zł za zaszczepioną osobę w wieku do 60 lat lub 30 zł za osobę powyżej 60. roku życia. Koła będą otrzymywały premię zgodnie z kolejnością złożonych sprawozdań z przeprowadzonych wydarzeń.

Dodatkowo KGW może otrzymać jeszcze dodatkową premię. Przysługiwać będzie ona tym kołom, które zorganizowały akcję, podczas której zaszczepiona została największa liczb osób. Przy czym osoby zaszczepione w wieku powyżej 60 lat liczone są podwójnie. Im więcej zaszczepionych osób, tym wyższe miejsce na liście, co przekłada się na wysokość nagrody. Zwycięskie koło gospodyń wiejskich otrzyma 100 tys. zł ekstra premii. Kolejne koła:
- 50 tys. zł – za miejsca drugie i trzecie;
- 25 tys. zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
- 10 tys. zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
- 1 tys. zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do tysięcznego;

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: