Agroenergia 2021: Ruszył program wsparcia na budowę biogazowni rolniczych fotolia

Agroenergia 2021: Ruszył program wsparcia na budowę biogazowni rolniczych

Napisał  Lip 23, 2021

20 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:
1. Zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego lub elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW;
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1.

Program skierowany jest do:
- Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo;
- Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z)

Najważniejsze warunki dofinansowania:
- Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
- Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie nfosigw.gov.pl

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj