fbpx

O nowych systemach żywności dla świata podczas Pre-Summit ONZ

Napisał  Lip 28, 2021

Od 26 do 28 lipca 2021 r. odbywa się spotkanie przygotowawcze Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021. Główne cele nowych systemów żywnościowych to zdrowie, równowaga, sprawiedliwość.

Lipcowe spotkanie zorganizowane w Rzymie poprzedza wrześniową 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Założeniem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w transformacji systemów żywnościowych i ustalenie celów związanych z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w ujęciu globalnym.

Stronę polską reprezentował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, który podsumował krajowe doświadczenia w ramach tzw. krajowej ścieżki – strategii przeprowadzenia krajowego procesu zmian systemów żywnościowych: – Nowy model rozwoju zdefiniowany w tej strategii to rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony, a także posiadający inkluzywny charakter. Jego siłą napędową i zarazem priorytetem jest spójność społeczna.

W dalszej części przemówienia minister omówił organizację Dialogu Krajowego „Budowanie w Polsce systemu identyfikowania żywności”, zapewniającego uczestnikom łańcucha żywnościowego dostęp do transparentnej i wiarygodnej informacji nt. sposobu i miejsca produkcji żywności: – Będziemy dążyć do zapewnienia kontynuacji modelu rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównoważonego, który gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe, dostarcza dóbr, sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości związanej z sektorem rolno-spożywczym oraz pobudza rozwój społeczny i terytorialny.

Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021 planowany jest w drugiej połowie września 2021 r. w Nowym Jorku, w powiązaniu z 76. Sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Celem Szczytu będzie uzgodnienie działań, które pozwolą osiągnąć zdrowsze produkty żywnościowe.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj