fbpx
produkty żywnościowe prosto z gospodarstwa, mięso, warzywa, owoce, nabiał fot. Adobe Stock

Prowadzenie rolniczego handlu detalicznego ma być łatwiejsze i bardziej dochodowe

Napisał  Sie 05, 2021

Rząd zapowiada ułatwienia w prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego. Jednym z rozwiązań ma być podwyższenie z 40 do 100 tys. zł kwoty przychodu zwolnionej z podatku.

Podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku ma na celu zapewnienie wyższych dochodów ze sprzedaży dla rolników. Nowe rozwiązania dawałyby również możliwość produkcji i zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego – takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki – na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności tym podmiotom.

Podstawowym warunkiem prowadzenia rolniczego handlu detalicznego jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach RHD możliwa jest produkcja na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju.

Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem. Wielu producentów rolnych ogranicza także wielkość prowadzonej produkcji, aby uniknąć dodatkowych obowiązków administracyjnych.

Nowe rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia rolniczego handlu detalicznego:

- Podwyższono z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych. Wyjątek stanowią przetworzone produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, zwolnione z podatku dochodowego.

- Dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego – takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki – mogą odbywać się na terytorium całego kraju.

- Zaproponowano zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD, w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny, z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

- Założono, że produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD, tak jak dotychczas, będą podlegać przepisom prawa żywnościowego.

- Doprecyzowano kwestie pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD.Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów, jednak wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskim UE.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj