fbpx
transformator elektryczny na poiu ze zbożem transformator elektryczny na poiu ze zbożem

Tańszy prąd dla aktywnych odbiorców

Napisał  Sie 05, 2021

Resort środowiska zaproponował zmiany w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe rozwiązania mają wprowadzić rozliczenia z tzw. ceną dynamiczną, przez co odbiorcy energii oszczędziliby na rachunkach.

Czym jest rozliczenie z ceną dynamiczną? Umowa z ceną dynamiczną jest to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która odzwierciedla bieżące wahania cen energii na rynkach. Jak wyjaśnia szef resortu klimatu i środowiska, oznacza to, że odbiorcy mogą realnie wpływać na wysokość swojego rachunku za prąd poprzez zarządzanie zużyciem energii w zależności od poziomu cen na rynku. Mogą więc np. ograniczyć konsumpcję energii w godzinach szczytu, kiedy ceny energii na rynku są najwyższe.

Kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania? Oferty z ceną dynamiczną przeznaczone będą dla wszystkich odbiorców posiadających zainstalowany inteligentny licznik ze zdalnym odczytem. Ma to swoje uzasadnienie w częstotliwości pomiarów energii, których można dokonywać na bieżąco bez fizycznej obecności inkasenta. Byłoby to niemożliwe w przypadku liczników tradycyjnych.

Gdy obowiązywać już będą przepisy umożliwiające rozliczenia z ceną dynamiczną, wielu odbiorców będzie technicznie gotowych do zawarcia takiej umowy, mając zainstalowany w swoim gospodarstwie domowym, nowoczesny licznik z funkcją zdalnego odczytu. Natomiast szybki i łatwy wybór najodpowiedniejszej oferty sprzedaży energii, również w ramach rozliczeń z ceną dynamiczną, zapewni odbiorcom o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh, bezpłatna porównywarka cen energii, którą poprowadzi Prezes URE.Jakie korzyści dla odbiorcy?

W obszarze przydomowych systemów fotowoltaicznych, nowi prosumenci uzyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty sprzedaży energii, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia wykorzystania energii w czasie bieżącym na własne potrzeby oraz jej rzeczywistego magazynowania. Ponadto, wprowadzenie taryf dynamicznych może stanowić dodatkowy bodziec do zmiany ogrzewania budynków ze źródeł emisyjnych na ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem m.in. pomp ciepła, co wpłynie na poprawę jakości środowiska.

- Powszechność umów z cenami dynamicznymi pozwoli rozwinąć nowe segmenty rynku, takie jak przydomowe magazyny energii. Wpłynie to również korzystnie na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego – zmniejszy się pobieranie energii z sieci w okresie szczytowego zapotrzebowania. Wzrośnie natomiast liczba konsumentów świadomie i realnie wpływających na swój rachunek za prąd, a więc na obniżenie domowych wydatków – powiedział minister środowiska Michał Kurtyka.

Jak zapowiada resort środowiska, bardzo ważna z punktu widzenia odbiorcy zainteresowanego rozliczeniami z ceną dynamiczną, będzie aktualna, przejrzysta i zrozumiała informacja zapewniana mu przez sprzedawcę, a dotycząca zarówno korzyści, kosztów, jak i potencjalnego ryzyka, wiążącego się z zawarciem takiej umowy (np. wahania cen energii elektrycznej w danych momentach).

Sytuację na rynku energii elektrycznej związaną z cenami dynamicznymi, ma monitorować i przedstawiać w corocznym raporcie prezes URE.

(rpf) kp / Źródło: MKiŚ

Udostępnij:

Skomentuj