fbpx

Europosłowie PIS chcą złagodzenia zasad bioasekuracji i dodatkowego wsparcia dla małych gospodarstw

Napisał  Wrz 01, 2021

Europosłowie Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk chcą jednoznacznych wytycznych dla służb weterynaryjnych, które umożliwiłyby złagodzenie zasad bioasekuracji w małych gospodarstwach. Pytają również o możliwość dodatkowego wsparcia ze środków WPR dla hodowców utrzymujących do 100 świń w gospodarstwie.

Europosłowie PIS Zbigniew Kuźmiuk oraz Krzysztof Jurgiel wystosowali pismo do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, z prośbą o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Poziom wymagań bioasekuracyjnych powinien uwzględniać zróżnicowanie ryzyka zakażenia – uważają europosłowie Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk w piśmie skierowanym do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides. Jak uzasadniają politycy PiS, ryzyko zakażenia ASF w małych gospodarstwach jest zdecydowanie mniejsze niż w dużych, ponieważ obsługą zwierząt zajmuje się sam rolnik (bez zatrudniania osób trzecich), a hodowla jest prowadzona w cyklu zamkniętym, gdzie zwierzęta są z własnego chowu, a pasze pochodzą z własnego gospodarstwa.

Europosłowie zwracają uwagę, że obecne przepisy nie zawierają rozróżnienia, które z nich dotyczą wielkich hodowli, a które niewielkich stad w małych gospodarstwach. W związku z tym, w praktyce mamy do czynienia z taką sytuacją, że służby weterynaryjne z ostrożności wymogi te interpretują bardzo rygorystycznie i stawiają niemożliwe do spełnienia warunki dla małych gospodarstwach. W konsekwencji małe gospodarstwa nie mogąc sprostać wysokim wymaganiom weterynaryjnym zaprzestają hodowli, a co za tym idzie - liczba tych gospodarstw gwałtownie spada, a hodowla koncentruje się w największych gospodarstwach. Ma negatywny wpływ na zrównoważenie produkcji rolniczej, bezpieczeństwo żywnościowe, a poza tym coraz większa koncentracja chowu świń to coraz większe ryzyko rozprzestrzeniania się ASF.

Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk zwrócili się do komisarz Kyriakides o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych w państwach członkowskich, wskazujących prawidłową interpretację przepisów w zakresie bioasekuracji w rozróżnieniu co do wielkości gospodarstw. Mianowicie chodzi o wyjaśnienie, jakie zasady bioasekuracji mogą być złagodzone w odniesieniu do małych gospodarstw, uwzględniając mniejsze ryzyko zakażenia, tak by były one w stanie sprostać wymogom bioasekuracji i kontynuować działalność hodowlaną.

Europosłowie zwrócili się również do komisarza Janusza Wojciechowskiego z pytaniem o możliwości wsparcia gospodarstw hodujących do 100 sztuk świń w jednym gospodarstwie ze środków WPR. Zdaniem europosłów, taki program wsparcia jest konieczny, aby zatrzymać likwidację hodowli świń w małych gospodarstwach oraz podjąć próbę przywrócenia jej tam, gdzie ze względu na ASF i ograniczenia sanitarne, z hodowli zrezygnowano.

(rpf) jp / Źródło: komunikat prasowy

Udostępnij:

Skomentuj