fbpx

Jaka średnia wysokość czynszu dla gruntów ZWRSP w I połowie 2021 r.

Napisał  Wrz 04, 2021

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt pszenicy/ha. Najwyższy średni czynsz uzyskano w województwie mazowieckim, najniższy – w świętokrzyskim.

W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została określona na podstawie zawartych 2 436 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 25 709 ha gruntów.

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 27,6 dt/ha, łódzkim – 25,1 dt/ha i małopolskim – 22,2 dt/ha. Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej powyżej 300 ha i wyniósł 20,7 dt/ha (1 umowa), a najniższy w grupie 1-10 ha - 10,3 dt /ha (456 umów).

W pozostałych województwach średnie wysokości czynszu dzierżawionego w I półroczu 2021 r. (w dt pszenicy/ha) były następujące:
- dolnośląskie 14,6
- kujawsko-pomorskie 15,4
- lubelskie 15,1
- lubuskie 11,7
- opolskie 16,5
- podkarpackie 18,4
- podlaskie 12,2
- pomorskie 14,1
- śląskie 17,9
- świętokrzyskie 6,6
- warmińsko-mazurskie 14,5
- wielkopolskie 17,7
- zachodniopomorskie 9,0

Zestawiając wyniki rok do roku, to jest w porównaniu z I półroczem 2020 roku, w I półroczu 2021 średnia wysokość czynszu wzrosła o 5,5 dt/ha, przy wydzierżawieniu mniejszej o 3 507 ha powierzchni gruntów (-12%) i zawarciu większej o 18 liczby umów (- 1%).

(rpf) jp / Źródło: WIR / KOWR

Udostępnij: