13,2°C

reklama
reklama

Budżet PROW 2014-2020 zwiększony o ponad 4,5 mld euro

Napisał  Wrz 07, 2021

Komisja Europejska decyzją z 31 sierpnia 2021 r. zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzającą m.in. wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2022.

Co się zmieniło? Został zwiększony budżet PROW 2014-2020 o ponad 4,5 mld euro, w tym:
- 3 595,5 mln euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu
przejściowego (z czego 2 287 823 174 EUR stanowią środki EFRROW, a 1 307 687 080 EUR środki współfinansowania krajowego);
- 944,7 mln euro środków z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (wsparcie nie wymaga współfinansowania krajowego, ponieważ środki te dotyczą wsparcia na rzecz cyfrowej i środowiskowej transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich).

Wydłużono realizację PROW 2014-2020 o kolejne dwa lata, co oznacza, że w 2021 r. i 2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków na wsparcie. W tym okresie planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, tj.: działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”.W okresie przejściowym niektóre instrumenty wsparcia mają zostać zmodyfikowane w zależności od zmieniających się potrzeb rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj