fbpx
Zmiany w ustawie - rolnicy zyskają większą ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi fotolia

Zmiany w ustawie - rolnicy zyskają większą ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Napisał  Wrz 08, 2021

Nowe rozwiązania w ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi mają zapewnić większą ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wraz z prezesem urzędu ochrony konkurencji i konsumentów Tomaszem Chróstnym przedstawili propozycje nowych rozwiązań zawartych w przygotowywanej ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W projekcie nowej ustawy mają znaleźć się zapisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz wdrożenie w tym zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. – Jesteśmy jednym z pierwszych krajów wdrażających takie rozwiązania. Projektowane przepisy wykraczają poza minimalny zakres ochrony wynikający z dyrektywy UE – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Ustawa ma zawierać katalogi praktyk dozwolonych i niedozwolonych, między innymi nie będzie już możliwa zapłata za dostarczone, łatwo psujące się produkty, w terminie ponad 30 dni, a pozostałe w terminie powyżej 60 dni. W spisie niedozwolonych praktyk znalazło się również nieuzasadnione obniżenie zapłaty np. w wyniku wprowadzonej już po dostawie towarów promocji.

Według nowej ustawy, nieuczciwym działaniem będzie anulowanie zamówienia na łatwo psujące się produkty w czasie krótszym niż 30 dni od planowanej dostawy oraz niedozwolona będzie odmowa potwierdzenia na piśmie uzgodnionych warunków dostawy.

Według prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, nowe rozwiązania dają podstawę prawną do eliminowania nieuczciwych praktyk i wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W projekcie ustawy uwzględniono także zapisy umożliwiające UOKIK prowadzenie postępowania nie tylko w przypadku wystąpienia praktyk zakazanych, wskazanych w dyrektywie, ale również w przypadkach, gdy wykorzystywanie przez nabywcę lub dostawcę przewagi kontraktowej jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbędzie się 17 września br.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj